Цената на услугата включва демонтаж, монтаж, почистване и ремонт на място при възможност, транспортни разходи в гр. София.

Цената се определя в зависимост от броя, вида на елементите и замърсеността на aспирацията, съдовете/ уредите, от сложността, времето и вида на извършваното почистване или ремонт, от местонахождението на обекта в страната.

Цената не включва необходимите части за ремонт, ако се налага такъв.

За всички извършени дейности, се издава необходимата документация.

Възможен абонамент. Огледът е безплатен в София.

За клиенти извън София – обадете се и при възможност ще намерим решение.