Ако Вашата вентилация се нуждае от почистване, поддръжка, профилактика или ремонт, екипът ни е на разположение за съдействие.

С какво можем да Ви бъдем полезни

 • Безплатен оглед в гр. София
 • Индивидуално и ефективно решение за Вашия обект
 • Почистване или ремонт във време, което няма да наруши работата Ви
 • Интелигентно съдействие и изцяло почистена среда след работата ни
 • Превенция срещу възпламеняване на вентилацията
 • Комплексно почистване на вентилация
 • Обезмасляване и дезинфекция на маслоуловителифилтърни пити, въздуховоди, комини и други елементи на аспирацията в кухненския блок
 • Профилактика на вентилационна система
 • Почистване на мазен инвентар и мазни уреди
 • Ремонт на вентилация
 • Поръчка, изграждане и доставка на елементи от вентилационната система.