На тел. 0876 75 65 75, може да заявите оглед, като ни информирате за Вашия проблем/ необходимост. 

След уточняване на посещение, ще очакваме Вашите точни координати и данни за фактура. 

Огледът и извършването на необходимите услуги, се насрочват в зависимост от наличната възможност по график.

Стараем се да се отзовем и да съдействаме своевременно.